بررسی حکم معادن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
افراد آنلاين: 20 نفر
بازديد امروز: 170 نفر
بازديد ماهانه: 4036 نفر
بازديد كل: 679300 نفر
نمایش آمار توسط : تم دیزاینر
فهرست اصلی
دیدنی ها
مطالب مهم
 
باز یآنلاین
در سایت بزرگ ما همه چیز یافت می شود، کافیست جوینده باشید...

دین و اندیشه اسلامی » بررسی حکم معادن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
مقطع : کارشناسي ارشد

استاد راهنما : محامد، علی

رشته گرایش :

استاد مشاور :

دانشگاه : دانشگاه قم

استاد ناظر :

واحد :

تاريخ دفاع : 1382چکيده:
زمین و ثروتهای معدنی نهفته در آن، اساس و پایة کلیة کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع انسانهاست و بحث معادن به عنوان یکی از اهرمهای شاخص و زیر ساخت های ثروت، جایگاه فوق العاده ای در اقتصاد کشور دارد. تحقیق حاضر اثر ناچیزی است در راهبرد عملیاتی اقتصاد کشور که با بررسی مسائل مورد بحث در کتب فقهی در شش فصل به همراه نتیجه گیری تنظیم گردیده است. فصل اول، مقدمه وتعاریف شامل: مقدمه، پیشینه تحقیق، روش و مشکلات تحقیق و همچنین گستره مالکیت دولت اسلامی بر منابع مالی (شامل انفال، خمس، زکات و مالیات)، وضعیت معادن در کشور، واژه معدن در دیدگاه فقها و قانون، انواع معادت و همچنین مبانی نظری مالکیت در اسلام و تعریف و فلسفه مالکیت حقیقی الهی ومالکیت طولی پیامبران و ائمه معصومین و مالکیت اعتباری انسانها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم: مالکیت معدن و تابعیت آن از زمین و تفکیک انواع مالکیت بر زمین و اجزاء تبعی آن که شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت مشروط بر قراردادهای خاص می باشد. فصل سوم: مالکیت خصوصی معادن و جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی و نظریة کار و اثر آن بر مالکیت خصوصی معدن و مطابقت با قانون موضوع کشور. فصل چهارم: مالکیت دولتی معادن و نظریة فقها مبنی بر اباحه تصرّف در معادن واقع در اراضی صلح، اراضی مفتوح العنوه و اراضی انفال در عصر غیبت کبری. فصل پنجم: مالکیت دولتی معادن، فلسفه مالکیت دولتی و مستندات قرآنی و روائی مالکیت امام بر انفال و آراء فقها مبنی بر اثبات مالکیت امام و حاکم اسلامی بر انفال که معدن در زمرة مهمترین بخش آنها است. فصل ششم: خمس معادن و اهمیت آن در قرآن و روایات و اعتبار نصاب معدن در وجوب خمس مورد بحث و بررسی قرار گرفته که یکی از ره آوردهای حقوقی مالکیت معدن است و اکثر بهره برداران دولتی و خصوصی از پرداخت آن غافل شده و فرعی از فروع دین خدا را نادیده گرفتند.

برچسب ها :بررسی  حکم  معادن  دیدگاه  فقه  امامیه  حقوق  موضوعه  ایران 
بخش :دین و اندیشه اسلامی
مطالب مرتبط
 
پربازدید
بخش ها
برچسب ها
نویسندگان
آخرین مطالب